Miljø

HAFEX Aerosolprodukter er miljøvennlig og klassifisert som et grønt produkt:

• Null ODP (Ozone Depletion Potential) ozonreduserende potensial

• Null GWP (Global Warming Potential) globalt oppvarmingspotensial

• Ubetydelig levetid i atmosfæren

• Oppført i EPA SNAP som alternativ til halon

Laboratorietester viser konsekvent at HAFEX ikke har skadelige effekter på vann, luft,
klimaforhold, dyr, planter eller mikroorganismer. HAFEX har bevist at det er mulig å beskytte
liv og verdier, samtidig ta vare på miljøet og en bærekraftig fremtid.

Meny

Innstillinger